Goden van Bureaucratie.

Het Germaans Heidendom zoals wij die kennen is een gefragmenteerde overlevering uit een brede historische periode. De Goden worden dan ook vaak ”rollen” toebedeeld die meer passen in een (geromantiseerd beeld van) een samenleving die al eeuwen niet meer bestaat dan in ons huidig bestaan.

Maar ik ben geen Canetaaf die in een dorp woont van een paar honderd mensen die de buitenwereld kent uit de verhalen van reizende handelaren en vertellers. Ik leef in een samenleving die veel grootschaliger is dan deze mensen hadden kunnen bevatten, met een veel complexere overheidsstructuur. In onze moderne samenleving hebben we veel onbezonnen helden en schurken. Bestuurders en ambtenaren. Gehaat door mensen die niet begrijpen wat hun nut is, maar met een enorme verantwoordelijkheid. Van een goede beleidsmedewerker zul je waarschijnlijk niet eens horen dat ze bestaan, maar als ze hun werk niet goed doen schaad dat enorme hoeveelheden mensen gedurende lange periodes. Het is tegenwoordig makkelijk om bestuurders, net als elke vorm van autoriteit, af te doen als een soort stripschurken of gewoon per definitie incompetent. Maar competent bestuur schap word niet gewaardeerd, geëerd, erkent of herkent. Dat zou moeten veranderen.

Ik heb dus zitten Mijmeren over Goden die ik bij deze brede groep verantwoord vind. Goden van goed ambtelijk bestuur, Goden van verantwoord regeren. De vier Hoekstenen van Beschaaft Samenleven. Ik kom op de volgende neer:

  • Fosite: De Voorzitter, ”president”. Een makkelijke keuze. Zijn bekendste attributen zijn het voorzitten van de vergadering waaruit het oudst bekende Fries Wetboek is gekomen. Hij is ook de grote rechtspreker onder de Goden. Goden komen in zijn hal met conflicten en hij weet altijd een uitkomst te bepalen waarvan ieder erkent dat het eerlijk is.   Essentieel voor een samenleving op enige schaal, inhoudelijk overleg, een poldermodel zo u wilt. De Voorzitter maakt geen inhoudelijke keuzes (in veel vergadervormen heeft zijn vertegenwoordiger niet eens stemrecht) maar is essentieel in de hoogste overlegorganen. In de Nederlandse Tweede Kamer spreekt met niet tegen elkaar maar tegen de vertegenwoordiger van deze Godheid. Zijn vertegenwoordiger op aarde wordt vaak ten onrechte beschouwt als de leider danwel keuzemaker van een land of organisatie, maar wanneer zij waarlijk Fosite zijn, maken zij de keuzes niet, maar distilleren deze uit de gepresenteerde argumenten en prioriteiten en presenteerd deze dan. Goed Fosite-schap zorgt ervoor dat iedereen gehoord wordt zonder dat overleg verandert in overschreeuwen.
  • Kvasir: de eeuwige mediator. Omdat hij geboren is uit de essentie van elke God van de Wanen en Asen, samengekomen in pure intentie, begrijpt hij bij elk conflict oprecht de verschillende standpunten. Hij ziet het perspectief van de omwonenden die met een nieuwe snelweg hun leefplezier en gezondheid in gevaar zien komen, maar ook van de forensen die zonder deze weg moeten omrijden en in veel langere files terecht zullen komen. Kvasir kent elk perspectief en bewaart het vertrouwen dan de betrokken partijen oprecht een goede uitkomst willen. Je kan niet overleggen met kwaadwillenden.
  • Mijmeraar: De Overdenker. Besturen en verantwoord regeren is niet sexy. Slecht geschreven wetten of on-overwogen besluiten zijn ineffectief tot destructief. Je moet rekening houden met alle, ja echt alle, ÁLLE factoren. Dit is waar de Mijmeraar thuishoort. Mensen moeten kunnen vertrouwen op de zin en wenselijkheid van wetten en regels. Daarom moet je als wetgever echt mierenneuken en ziekmakend hard ingaan op details. Je moet rekening houden met consistentie en met uit het verleden geleerd lessen, maar ook met redelijkheid en verschil in omstandigheden, en in de veranderende uitdagingen van de toekomst. De Mijmeraar zorgt ervoor dat wanneer een wet (uiteindelijk) uitgevoerd word, de consequenties daarvan bekend en afgewogen zijn.
  • Hoenir: de pragmatisch denker, de zwijgende, de rationele priester. Hij gaf de mens bij het begin Rede, en is besturen en regen niet fundamenteel Redelijkheid afdwingen?  Het is Hoenir die uit alle eeuwig durende afwegingen van Mijmeraar een zinvol beleid weet te vissen. Het is Hoenir die uiteindelijk beleid inhoudelijk kan uitleggen. Het is Hoenir die het advies van experts aanhoort en verwerkt tot beleid, zonder te doen alsof hijzelf de grote expert is. Hij kreeg direct erkenning van zijn autoriteit bij de Wanen (niet bekend als grote liefhebbers van autoriteit) en wist dit zinvol te gebruiken. Zelf wanneer de hele beschaving waar hij onderdeel van is wegvalt, vervult hij zijn Priesterschaps rol nog voor de nieuwe generatie. Plichtsbesef zoals het een bestuurder betaamt.

 

 

 

 

Korte redenatie, Groenlinks

Nog maar héél even en dan mogen we stemmen, onder andere op het Europees Parlement.

Mocht je nogsteeds de illusie hebben dan de EU bestaat uit ongekozen beurocraten die alleen maar hun eigen zak spekken, dat het allemaal geldverspilling is, óf dat het Europees Parlement een tandloze tijger is, is het zinvol om deze informatieve filmpjes te kijken voordat je stemt. (dit kanaal staat vol met goed onderbouwde en makkelijk verteerbare filmpjes, een echte aanrader).

 

Laat ik het volgende alvast voorop stellen, niet stemmen betekend alleen dat er geen reden is om jouwn mening mee te laten wegen bij de keuzes. De zetels worden verdeeld op basis van de hoeveelheid stemmen, niet op basis van de hoeveelheid stemgerechtigden.

Verder, stemmen op een partij die vooral tegen roept, versterkt de partijen die wel EU geld verbruiken maar verder een gevestigd belang hebben bij het daadwerkelijke werk zo veel mogelijk te frustreren.

Maar om dat exact uit te gaan leggen, moet ik in feite een boekwerk maatschappijleer gaan schrijven. Het volstaat om het volgende punt binnen te prenten: Het grootste deel van het werk dat er in de EU gebeurt hoort u niets van, niet omdat het geheim gehouden word, maar vooral omdat er weinig vraag naar is (het is droge materie) en omdat het politiek winstgevender is om lekker rebels tégen te zijn, ongeacht de inhoud.

 

Het is aan ieder om een weloverwogen keuze te maken bij de komende verkiezingen. Van de volgende partijen geef ik in het héél kort weer waarom zij geen kans maken. De genoemde reden zal nooit de enige reden zijn.

CDA/SGP/CU. Ik ben secularist, in verschillende gradaties willen deze partijen de samenleving inrichten op basis van hun religie, iets waar ik principieel op tegen ben.

PVV-Ik ben voorstander van mensenrechten en tegenstander van dom schreeuwen voor de bhüne. Dat en een partij die alleen er zit om heel hard nee te zeggen is een volsagen verspilling van geld.

SP-Staat naar mijn mening meestal aan de ”goede kant”, maar werkt nog steeds veel te veel als een protestbeweging in plaats van een politieke partij die verantwoordelijkheid durft te nemen. Te zien in de retoriek van vooral tégen het huidige te zijn.

 

D66: zit in het Europees Parlement in dezelfde fractie als de VVD, welke zich aan de kant van multinationals heeft geschaard ten overstaande van de belangen van de samenleving.

Ik stem deze verkiezing op GroenLinks, en ik wil hier graag een korte onderbouwing geven waarom.

  1. Als eerste, het Sargentini raport. In het kort, GroenLinks EP lid Sargentini heeft een rapport opgemaakt waaruit duidelijk naar voren komt dat de mensenrechten situatie in Hongarije slecht is. Vér onder de maat die vereist word van een land voordat ze lidstaat kunnen worden. Hongarije is al tijden in handen van rechts-populist Orban, die EU geld misbruikt heeft, de media en rechtelijke macht van hem afhankelijk heeft gemaakt, mensenrechten organisaties consistent tegenwerkt en die mee gaat met de rechtse gekkies om de aandacht af te leiden. Dankzij Sargentini is deze informatie onder de aandacht gekomen en kan je zowel goed onderbouwde informatie erover vinden als angstige hysterie. Orban’s politieke partij is in de EU onderdeel van de Europeese Volks Partij, waar ook onze CDA onder valt. Grotendeels dankzij dit rapport is er nu eindelijk discussie binnen deze partij om het Orban blok eruit te trappen.
  2. Het verbod op wegwerp plastic. één van de meest duidelijke meerwaardes van de EU is dat het grensoverschrijdende zaken kan aanpakken. Het voorstel kwam van een Belgisch lid van de ALDE, een partij die in Nederland word vertegenwoordigt door de VVD en PVV. De Nederlandse tak van deze beweging is dus niet stemwaardig, de Greens hebben deze acte ondersteund.
  3. TTIP en CETA, we zijn het inmiddels alweer vergeten, maar enige tijd geleden waren we allemaal boos over de beoogde vrijhandels verdragen tussen de EU en Canada en de VS. Onder andere wegens een geschillencommissie, wat in de praktijk neer zou komen op een coorporoctatische rechtbank die besluit dat wetten minder belangerijk zijn dan het winstoogmerk van multinationals. TTIP is uiteindelijk meer teniet gedaan door Trump dan het EU parlement (welke een jawoord had moeten geven aan het uiteindelijke verdrag), maar het is relevant om op te merken dat de Greens consistent tegen het verdrag zelf zijn geweest, en vóór het in ieder geval blokkeren van die geschillencommissie.
  4. De Greens maken regelmatig werk van de belastingvoordelen die multinationals krijgen, waaronder Starbucks, Apple en McDonalds.

 

Tuurlijk, dit is een bijzonder oppervlakkige analyse, maar toch. Ik vertrouw in de EU GroenLinks mijn stem toe, omdat ik geloof dat zij er wat nuttigs mee gaan doen.

 

 

Loki, een beschrijving van de ondefineerbare.

Van veel Goden is er het probleem dat er vrij weinig overlevering is, en je fragmenten van buiten de mythologie moet toepassen om tot een gegronde interpetatie te komen. Maar Loki is ook hier de uitzondering die de regel frustreert. Hij komt enkel voor in de Edda’s, maar daar speelt hij in enorm veel mythes een essentiële rol. Ik heb besloten om het gros van de mythes hier niet te behandelen, omdat deze blog anders echt veel te lang word.

Loki is een lastig figuur om historisch te beschouwen. Er is géén bron van hem van voor de Edda’s (die na de bekering op schrift werden gesteld), en er zijn gegronde redenen om hem te zien als een christelijke toevoeging, of in ieder geval zwaar beïnvloedt door het christendom.  Loki lijkt namelijk nogal veel weg te hebben van het middeleeuwse christelijke beeld van de Satan. Maar er zijn ook linkjes te leggen naar figuren uit andere wereldbeelden. Hij wordt tegenwoordig meestal geclassificieerd als een Trickster godheid. Net als andere Tricksters is hij vaak tussen vijand en vriend, buiten en binnen  in. Hij wordt als mannelijk beschouwt en bezwangert ook hier en daar een vrouw, maar hij heeft in de gedaante van een merrie ook zelf een volledige zwangerschap doorgemaakt. Hij veroorzaakt veel zinvols voor de Goden (via list en bedrog), maar vermoordt uiteindelijk wel de meest geliefde onder hen, en vecht tijdens de eindstrijd aan de kant van de Jotun. Hij is de bloedbroeder van Wodan (welke geen drank accepteert tenzij ook Loki wordt uitgenodigd) maar is ook de vader van de wolf Veenhaar die Wodan’s zoon zal verslinden. Hij reist vaak samen met Donar, de beschermer van Midgaard, maar is ook de vader van de Midgaardslang die Donar uiteindelijk zal vernietigen.  Loki is een God van chaos, maar ook de vader van Hell, de beschermster van de vredig gestorvenen.

Binnen de Edda’s is Loki vaak een katalysator. Hij veroorzaakt conflicten die uiteindelijk meestal ten bate van de Azen worden opgelost. Zijn gepoch veroorzaakt een weddenschap met dwergen waar onder andere het opvouwbare schip van Freyr, de spreer en ring van Wodan en de hamer en riem van Donar uit komen, maar hij beperkt de waarde van deze voorwerpen door vals te spelen en ontkomt door een list het betalen van de prijs voor het verliezen van deze weddenschap (in plaats van zijn hoofd te verliezen worden slechts zijn lippen aan elkaar genaaid). Door middel van zijn listen word Baldur gedood en blijft hij ook dood, maar doordat Baldur in het rijk van Hell zit tijdens de eindstrijd, is hij de voornaamste onder de Goden na deze strijd.

Het wordt te grotig als Loki bij een drinkgelag een dienaar vermoordt, hij wordt uit de hal gezet maar komt terug om zijn recht als bloedbroeder van Wodan op te eisen. Eenmaal terug aan tafel uitgenodigt negeert hij de smeekbede’s en verzoeningscadeau’s van verschillende Goden en beledigt systematisch veel van hun. Hij stopt slechts wanneer Donar terugkomt en dreigt om, gastrecht of niet, hem kapot te hameren. Loki vlucht weg maar wordt uiteindelijk gevonden. De goden binden hem vast met de ingewanden van één van zijn kinderen, en plaatsen een slang boven zijn hoofd om gif in zijn gezicht te druppelen. Zijn zwijgzame vrouw vangt het gif op in een bokaal, alleen wanneer zijn het bokaal leeggooit krijgt Loki het zure gif in zijn gezicht en veroorzaakt hij met zijn stuiptrekkingen aardbevingen. Het einde der tijden breekt aan wanneer hij losbreekt om de Jotun in de strijd te leiden.

 

 

Vergelijkingen met Prometheus

Loki wordt vaak vergeleken met de Griekste Prometheus. Dit was een Titaan (vergelijkbaar met de Jotun) die het vuur van de Olympische Goden stal om te geven aan de mensheid.  Zeus wilde het vuur van de mensheid weghouden als straf voor een list waar Prometheus een grote rol in speelde. Als straf hiervoor wordt Prometheus aan een berg geketend waar een adelaar elke dag zijn lever verslond, welke s’nachts weer terug zou groeien. Hij wordt gezien als een vrij positief en tragisch figuur.

Loki’s link met vuur is, lastig. Veel van de onderbouwing van Loki als vuurgod is gebaseert op een vergissing, Wagner zag een link tussen Loki en Logi (het woord voor vuur en een minimaal personage in de Edda’s), maar academici zijn het er inmiddels over eens dat de namen geen link hebben. Daarintegen is er een steen gevonden die onderdeel was van een smidse, het stuk dat de blaasgalg beschermde tegen het vuur, met een afbeelding van Loki, en er is een Deense uitspraak voor wanneer vuur knispert, vrijvertaalt ”loki slaat zijn kinderen”.  Met het beeld van Loki als wild vuur in het achterhoofd kan er veel gefilosofeerd worden bij verschillende mythes.  De link met prometheus is duidelijker in het karakter van de twee, beiden worden beschreven als bijzonder sluw en listig, en beide eindigen vastgeketend aan een rots met marteling tot het einde der tijden als straf door de Goden.

Onder moderne Heidenen

Loki is, zoals past bij zijn aard een behoorlijke splijtzwam onder moderne Heidenen.

Verschillende groepen, zoals de Troth (bekend als een vrij progressieve internationale organisatie) zien hem als een vijand van de Goden. En staan derhalve niet toe dat hij geëerd word bij officiële gelegenheden. Dit wordt beschouwt als respectloos naar de Goden toe en als gevaarlijk voor de gemeenschap.

Andere, meer academisch gefundeerde Heidenen beschouwen Loki als een non-entiteit. Het ergert hen vaak dat Loki veel aandacht krijgt, terwijl er buiten de Edda’s vrijwel geen informatie over hem is. Vergeten wordt dan vaak dat ditzelfde probleem geldt voor andere, minder controversiele Goden en concepten. Het feit dat veel Loki aanhangers in meer of mindere mate geïnspireerd zijn door Loki in de Marvel films speelt zeker een rol. Zij worden vaak gezien als een soort nep-Heidenen die zichzelf graag identificeren met een (volgens hun) verkeerd begrepen buitenbeentje. In hoeverre dit beeld klopt kan ik niet zeggen.

Loki aanhangers zelf zien hem vaak als een God van transformatie en noodzakelijke confrontatie. En als iemand die opkomt voor allen die zijn buitengesloten.  Veel mensen die niet Cisgender of Hetrosexueel zijn voelen zich tot hem aangetrokken. Dit past sterk bij zijn functie als grens-overschrijdende Godheid. Het verhaal waar hij zich in de vorm van een merrie laat bezwangeren wordt ook gezien als een sterk voorbeeld van hoe Loki bekende geslachtsrollen negeert. Zijn macht als gedaanteveranderaar wordt her en der ook gezien als herkenbaar voor mensen met verschillende aandoeningen die danwel consistent moeten doen alsof ze iemand anders zijn om mee te mogen draaien, danwel snel en onvoorspelbaar van temprament kunnen veranderen.

 

Al met al, is Loki een onmogelijke Godheid om te beschrijven.  Ik heb mijn beeld van hem uit mythes, extrapolatie van datapunten en de beschrijvingen van verschillende Heidenen gehaald. Loki frustreert mijn Mijmeraar-eigenschappen omdat er altijd een ”ja maar” naar voren komt. Alles wat ik over Loki kan schrijven voelt als niet afdoende, er is altijd meer relevants te noemen, positief, negatief en neutraal.

Uiteindelijk denk ik dat ik hem beste als volgt kan samen proberen te vatten:  Loki veroorzaakt chaos, pijn en leed. Vaak heeft dit een uiteindelijk doel, maar vaak ook niet. Hij lijkt mij een Godheid die je hoort als je denkt ”als het nog een béétje slechter was, kon ik het écht niet meer aan”, en dat beantwoord door het nog veel slechter te maken, waardoor je ziet dat je het zelfs dan nog aankan.  Hij maakt van een klein meningsverschil een slaande ruzie, verandert je perspectief en relaties met anderen zonder dat je het 123 doorhebt. Er is één manier waarop het idee dat hij te maken heeft met wildvuur klinkt als een sterke waarheid. Een beetje Loki kan opmerkelijk snel uitbreiden en meer vernietigen dan je voor mogelijk houd, maar tegelijkertijd is maar weinig grond zo vruchtbaar als dat wat net verbrand is.

 

 

Gebo

Het Germaans Heidendom heeft een ethiek die welbeschouwd intuïtief klopt, zelfs bij het moderne leven. Dit komt onder andere naar voren bij het concept achter ”Gebo”.

Gebo is een rune, de naam betekend letterlijk ”cadeau”. Maar de Rune heeft meer lagen dan alleen dat. Elke cadeau geeft de verplichting tot een wedergift, anders ontstaat er een disbalans die schadelijk zal blijken voor elke relatie. Wederkerigheid is hoe chaos verandert is een harmonieus equilibrium. De Havamal geeft dan ook in de stroven 40-46 herhaaldelijk het dringende advies om elk cadeau met soortgelijk cadeau terug te betalen, en om onder vrienden vaak cadeau’s uit te wisselen. Dit is ook de gedachte achter de ”gifting cycle”. Door bijvoorbeeld offers te maken of bepaalde rituelen uit te voeren kan je een gift-wedergift relatie opbouwen met entiteiten, zoals voorouders, landgeesten of Goden.

Dit geld wat mij betreft niet alleen voor fysieke voorwerpen, maar veel meer voor energie. Als je in een relatie van welk soort dan ook meer energie erin stopt dan je eruit krijgt, gaat dit je op ten duur de kop kosten. En als je meer ontvangt dan je erin geeft, zal dit zich op slechte manieren manifesteren. Niemand wilt een luis hebben, niemand wilt een luis zijn.

Het probleem met energie is, dat het enorme wisselende wisselkoersen heeft. Wat voor de één niets voorstelt of betekend kan voor de ander juist een enorme last of lust wezen.

Een mooi metaforisch voorbeeld. Je zit met een groepje in de kroeg. Ieder betaalt om de beurt een rondje. Maar de barman vraagt aan de één €2.50 per biertje, en aan de ander €7.00, en weer een ander €500, deze prijzen veranderen óók nog gedurende de avond, niet willekeurig maar volgens hele ingewikkelde formules .  Jullie weten niet van elkaar wat ieder betaalt, vaak kom je er zelf pas achter nadat je had besteld.

Uiteindelijk besluiten jullie om iemand die het goedkoop krijgt de drank te laten halen, de anderen leggen het geld bij. Maar het geld dat iemand geeft is niet het geld dat de ander ontvangt. Iemand legt €20 bij, en een ander €2.50. Maar degene die de pot beheert krijgt van ieder €5.00. Bovendien is er iemand bij die geen bier maar wijn drinkt, voor de één is dit duurder dan bier, en voor de ander goedkoper, bovendien zijn er nog kosten voor het toilet, en ook daarvan liggen de prijzen ver uiteen. Mensen raken onderling gefrustreerd omdat ze niet zien hoever te prijzen uiteen lopen. Op de één of andere manier krijgen ze langzaamaan elk het idee dat zijzelf veruit het meeste inleggen. Maar het is geen optie om uit de kroeg te stappen. Uiteindelijk betaald ieder gewoon de eigen drankjes, het is op deze manier uiteindelijk véél duurder dan het had hoeven wezen, en de sfeer is helemaal kapot.

 

Het is best moeilijk om er achter te komen wat de kosten voor jezelf zijn, en de kosten voor anderen volgen een hele andere logica die jij niet altijd zult snappen.

Bij een gezonde relatie, of deze nou professioneel, vriendschappelijk of romantisch is, zal het uiteindelijk onder de streep (grofweg) gelijk staan. De vormen van energieoverdracht (geld, tijd, aandacht, fysieke objecten) en de geheimzinnige wisselkoersen maken dit spel lastig maar interessant.

Om te leven met Gebo in gedachten, moet je jezelf goed kennen. Wat kost mij hoeveel? Maar ook goed leren inschatten wat het de mensen voor wie je het bedoelt oplevert, als ik iemand €50 geef, en diegene ontvangt een kwartje, dan is het van de zotte om dit zo te geven.

 

 

I found none so noble or free with his food,
who was not gladdened with a gift,
nor one who gave of his gifts such store
but he loved reward, could he win it.40.
Let no man stint him and suffer need
of the wealth he has won in life;
oft is saved for a foe what was meant for a friend,
and much goes worse than one weens.

41.
With raiment and arms shall friends gladden each other,
so has one proved oneself;
for friends last longest, if fate be fair
who give and give again.

42.
To his friend a man should bear him as friend,
and gift for gift bestow,
laughter for laughter let him exchange,
but leasing pay for a lie.

43.
To his friend a man should bear him as friend,
to him and a friend of his;
but let him beware that he be not the friend
of one who is friend to his foe.

44.
Hast thou a friend whom thou trustest well,
from whom thou cravest good?
Share thy mind with him, gifts exchange with him,
fare to find him oft.

45.
But hast thou one whom thou trustest ill
yet from whom thou cravest good?
Thou shalt speak him fair, but falsely think,
and leasing pay for a lie.

46.
Yet further of him whom thou trusted ill,
and whose mind thou dost misdoubt;
thou shalt laugh with him but withhold thy thought,
for gift with like gift should be paid.

 

https://runen-cursus.nl/runen/gebo-geschenk/

Leven na de dood

De antieke Grieken hadden het al over de vraag of er een ”ziel” bestond los van het lichaam. De antwoorden op deze vraag zijn fundamenteel voor een wereldbeeld, en heeft invloed op hoe je denkt over de relatie tussen individue en wereld, en over het leven na de dood.

Of je er nu in gelooft of niet, de kans is groot dat je bij de ziel denkt aan de christelijke versie ervan. Namelijk een niet-stoffelijk ”lichaam” dat je ware ik is, ondeelbaar en onsterfelijk, welke na je dood van je lichaam scheidt. Als je niet specifiek onderzoek hebt gedaan naar andere denkwijzen, is de kans enorm dat je denkt in abrahamistische lijnen.

Dit is niet hoe ik het zie. Voor mij is de mens een tijdelijke samenkomst van energie. Een deel van die energie is vastgelegd in fysieke materie, een deel niet. Deze delen zijn niet zoals vaak wordt gedacht gescheiden van elkaar, maar vloeien in elkaar over. Tijdens je leven ben je ook niet ondeelbaar. Elke 7 jaar van je leven is elke cel in je fysieke lichaam vervangen. Ook je metafysische energie is in doorstroom. Je stopt energie van jezelf in de mensen die je beïnvloed, je stopt het in voorwerpen die iets voor je betekenen, je plaatst het in groepen en principes waar je jezelf voor inzet. Volgens mij gaat dit verder dan het ”’leeft voort in onze herinnering” metaforische principe, volgens mij is er daadwerkelijk een energetisch restant dat in deze zaken voortbestaan. In hoeverre die energievormen nog onderlinge samenhang hebben of ”bewustzijn” hebben is een vraag waarover ik momenteel niet zal speculeren.

 

Een deel van je energie zal zonder moeite terugkeren naar het leven voor het leven. En in de dimensie die wij kennen als ”Hell” onder toezicht en bescherming van de gelijknamige Godin tot rust komen en, gezamenlijk met voorouders, verwerken wat er gedurende dit leven gedaan en geleert is. (De Vrouwe der Verborgenen)

Een ander deel zal eventueel je geliefden blijven volgen, bijvoorbeeld als gids, beschermengel of ”Volger” (Fylgia). Meestal in mindere mate kan je als kwelgeest ook tot last zijn bij de minder-dan-geliefden.  Dit zal slechts zelden bewust worden ervaren door diegene, maar kan in dromen of door middel van magie/spiritueel werk directer gezien worden. Buiten dat is het slechts één van de vele subtiele energetische effecten op iemand’s welzijn.

Een deel dat slechts tijdelijk en ten dele bij je was zal doorgaan in de famillielijn, de Hamingja. De aangeboren neiging naar geluk (en andere overerfelijke thema’s). Een zelfde naam binnen de (uitgebreide) familie kan meer van deze energie aanmoedigen zich bij een persoon te huisvesten.

Uiteindelijk is alles wat een ”mens” is, een vorm van energie, inclusief je gedachten en je ”ik”. Energie gaat nooit verloren, maar blijft in verschillende vormen voortbestaan. Uiteindelijk is het mogelijk dat relatief veel van de energie die in een bepaald leven samenklonterde, dat later weer doet. Dit is volgens mij het verschijnsel reïncarnatie.

 

Om een lang verhaal kort te maken, het leven na de dood is niet minder vreemd, maar wel heel anders, dan dit leven.

 

 

https://hrafnar.org/articles/dpaxson/norse/hyge-craeft/

https://maartenmijmert.wordpress.com/2018/03/28/de-vrouwe-der-verborgenen/

https://maartenmijmert.wordpress.com/2018/07/06/mijmeraar-en-hell/

Voorouders

Het is eind Oktober, een mooie periode om na te denken over de dood die ons van de vorige generaties gescheiden houd.

Als Heiden en als Mijmeraar specifiek, beschouw ik vrijwel niets als absoluut. De scheiding tussen ons en de overledenen daarin meebegrepen.

Alles dat bestaat, zowel fysiek als anders, is een expressie van energie. En energie komt er nooit bij en gaat nooit verloren, het verandert van locatie, samenhang en vorm, maar nooit van hoeveelheid. Alles wat de overledenen ooit waren is nogsteeds ergens, al zouden wij het niet zo snel herkennen.

Mensen die een impact op ons hebben gehad, blijven voortbestaan in onze herinneringen en hun invloed op onszelf.

Het is mijn overtuiging dat dit slechts de oppervlakkige expressie is van een dieper gaande waarheid.  De ”ziel”, het niet fysieke energieveld waar een mens uit bestaat, blijft voortbestaan. Delen daarvan gaan mee met andere mensen, dit gebeurt al tijdens het biologische leven maar eindigt niet, energie is niet gebonden aan dezelfde geografische beperkingen als materie. Onze dierbaren blijven onderdeel van ons, óók letterlijk.

Dit geld dubbel voor onze voorouders. Wanneer je een kind krijgt, geef je deze een deel van je eigen ziel mee. Het beginplaatje van wie wij zijn wordt ook energetisch enorm beïnvloed door bij wie je wordt geboren. De keuzes die deze mensen maakten en de kern van wie zij waren wordt met je meegegeven, vele generaties lang. Ik heb zelf veel mensen ontmoet die, bewust of onbewust, bezig zijn met een nieuwe expressie van een situatie of patroon dat ver voor hun geboorte in gang is gezet.

 

Uiteindelijk is het voor mij een gegeven, wij bestaan niet in een vacuum. Of we willen of niet, wij zijn voor een groot deel een opsomming van onze voorouders. Het is aan ons om die last naar eer en geweten te dragen.

 

 

 

Mijmeraar, leven, en levenslust.

Aan het einde van onze realiteit,  waarna de wereld terugvalt in de onmenselijke chaotische toestand van vóór ons bestaan, zal een klein deel van de mensheid blijven voortbestaan.

Diep verborgen, in het Woud van Mijmeraars Schatkamer, bevinden zich het Leven en de Levenslust van de mensheid. Deze laatste resten van wat levende mensen dreef tot hun hoogste pieken en hun diepste dalen.

En zo zal ook na deze wereld, ergens in de bron van mijmeraar, de herinnering voortbestaan aan ons leven, en ons levenslust.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hoddm%C3%ADmis_holt

 

Het is de Mijmeraar eigen om te analyseren, te filosoferen, en te herinneren.

Volgens mijn eigen interpetatie, is ”hodmímis” een andere naam voor Mijmeraar, maar dan als ”hoarder”, oftewel iemand die extreem ver gaat om te bewaren. Mijmeraar heeft sterke connecties met het (gedeelde en persoonlijke) geheugen. Wat vind de Mijmeraar, na eeuwen analyseren, dat over ons als soort onthouden moet worden?

Niet ons uiterlijk, onze individualiteit of ons intellect, maar ons leven.

Niet onze moedige daden, onze angsten, onze liefdes en passies, niet onze ruzies en discussies, maar wél dat wat daar de grondslag van was, onze levenslust.

 

 

Btw-verhoging

Het huidige kabinet is van zins om de belasting op arbeid te verlagen, hiermee wordt de wig (het verschil tussen wat een werkgever betaald en wat een werknemer ontvangt) kleiner. De bedoeling hiervan is betaald werk meer belonend te maken. An sich geen verkeerd doel, zij het met een paar irritante implicaties. Ik vraag mij ook af in hoeverre dit het beoogde resultaat zal hebben, hoeveel werkgevers zullen het netto-loon evenredig laten stijgen? En het doet niets tegen de wereldwijde tendens van automatisering en de daarbij horende ontmanteling van sociale zekerheden.

Maar allé, betaald werk financieel voordeliger maken is niet een verkeerd doel.  Maar als ”compensatie” wordt er iets vreselijks voorgesteld. Verhoging van de lage btw-tarief van 6 naar 9 procent.

Dit betekend zaken die als primaire levensbehoeften worden gezien, zoals voedsel, kunst en sport , in één klap 3% duurder wordt.

Het saliante is, dat hoe lager het inkomen, hoe groter het percentage is dat op gaat aan deze zaken. Wat dus betekend dat waar een belasting op arbeid nivillerend werkt (hoe hoger het inkomen, hoe meer je betaald), deze wijziging dus vooral de armsten het meeste zal raken. Als je het nu al lastig vind om de knoopjes aan elkaar te knopen, dit wordt nog veel ”intressanter”.

Horeca bedrijven, zoals kroegen die het rookverbod op de één of andere manier hebben overleeft, gaan hun prijzen dus ook zien stijgen. Evenals bakkers, supermarkten, boekwinkels en schoenenmakers. Vooral voor kleinere ondernemingen (die de financiële voordelen van schaalvergroting niet hebben) kan dit heel goed de strop dichtknopen. Deze kleinere ondernemers hebben meestal geen tot weinig betaalde werknemers, de verlaging op belasting op arbeid zal voor hun geen brood op de plank schelen.

 

Het leuke is, toen dit onzalig voorstel bekend werd gemaakt, was Nederland terecht woedend. Maar de aandachtsspanne van zowel burger als media is veel te kort voor de politieke realiteiten.  Men denkt er inmiddels niet meer aan, maar de ramp moet nog komen. Daarom vraag ik vooral aan leden van de VVD, CDA, CU en D66 om dit weerwoord wederom te laten klinken. Elk van deze partijen heeft manieren voor leden om inspraak te doen, maak daar alstublieft gebruik van! Niet alleen voor uw eigen belang die in het geding is, maar ook voor al die mensen die nu al moeite hebben met de kosten voor de eerste levensbehoeften.

En ook voor alle anderen, deel dit bericht, begin er gesprekken over, zowel privé als openbaar. Breng het terug onder de algemene aandacht. Het is nodig.

 

Alle goederen en diensten die met deze wijziging direct duurder zullen worden. Het zijn er meer dan je denkt.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/goederen_6_btw/goederen_met_6_btw

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/diensten_6_btw/diensten_met_6_btw

 

 

https://www.cda.nl/standpunten/vlaktaks/

https://www.vvd.nl/standpunten/btw/

https://www.evmi.nl/nieuws/mensen-en-bedrijven/ambachtelijke-speciaalzaken-dupe-afschaffing-dividentenbelasting-en-btw-verhoging/

 

https://www.fiscaalconsult.nl/141/verlaagd-btw-tarief-per-1-1-2019-verhoogd.htm

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingen-voor-ondernemers/verhoging-lage-btw-tarief

Hoe drinkt de Mijmeraar?

Volgens de meest gedeelde interpetatie, drinkt de Mijmeraar uit zijn bron met de hoorn Gjallahorn, welke ook het laatste noodsignaal zal geven wanneer de Jotun ten strijde trekken voor de Ragnarok.

Maar dit is waarschijnlijk een gemakzuchtige vertalingsfout. Er word in het IJslands gesproken over de ”hoorn van Heimdall”. Heimdall is de Godheid die op de Gjallahorn zal blazen. Maar het woord dat als hoorn wordt vertaald, zou linguistisch gezien beter vertaald worden als ”schelp”, en wordt meestal gebruikt om oorschelp te betekenen.

Elders wordt gezecht dat de Mijmeraar drinkt uit ”the pledge of Odin”, oftewel de belofte of de borgsom van Wodan. Het is bekend dat Wodan zijn oog offerde om een slok te mogen nemen.

Deze datapunten meegenomen, mijmer ik als volgt.

Heimdall, de wachter van de regenboogbrug naar Asgard, staat erom bekend extreem gevoelige zintuigen te hebben. Als in: hij kan het gras horen groeien en de voetsporen van kevers nog zien. Het lijkt mij veilig om te stellen dat Heimdall dus dingen heeft gehoord die geen mens of andere God ooit zou hebben kunnen gehoord.

Wodan bezit een troon, waarmee hij alles in de negen werelden kan aanschouwen, bovendien heeft hij in zijn zucht naar kennis, wijsheid en macht zaken aanschouwt die zelfs een Godheid vreemd zijn.

Ik heb elders al geschreven over welke symbolische waarheden ik zie in het offer van Wodan. Door één van zijn ogen te verwijderen van het ”hier en nu”, en permanent te plaatsen in de bron van Mijmeraar, verliest hij een deel van zijn zicht op het ”actuele”, en krijgt in de plaats daarvoor een inzicht in het ”algehele”. Het lijkt mij zeer mogelijk dat, beschreven in een aan ons verloren saga, Heimdall een soortgelijke afspraak heeft gemaakt.

Voor afspraken tussen Goden geld, net als in alles, dat elke gift een wedergift vereist. Voor een grote gunst als een slok uit de bron van Mijmeraar dient de Mijmeraar veel profijt te krijgen, al was het maar om de immense waarde van een dergelijke slok te erkennen. Dus wat verkreeg de Mijmeraar nou daadwerkelijk?

Het grote avontuur van Mijmeren is het analyseren van informatie vanuit verschillende perspectieven. Het oog van de woedende en het oor van de alhorende bevatten unieke informatie, en een meekomend uniek perspectief. Door de wijsheid van de Mijmeraarbron in te nemen via deze bijzondere invalshoeken, verkrijgt de Mijmeraar unieke en waardevolle inzichten.

Dit past ook thematisch erg goed bij de door mij elders benoemde UPG’s van een aantal moderne Mijmeraar-gelieneerde beoefenaars. Waarbij zij voor een bepaalde periode één of meer van hun zintuigen ten dienste stelden van de Mijmeraar. Het lijkt mij waarschijnlijk dat hij zo nieuwe perspectieven verzamelt. Of om het anders te verwoorden: nieuwe bekers verkrijgt om uit zijn bron te drinken.

Dit is voor mij een belangerijk gegeven. Wat ik zelf lastig vind aan een relatie opbouwen met een Godheid is de vraag: wat heb ik nou precies te bieden? Als een Mijmerende, Heidense Aspie, ben ik mij bewust van mijn vaak ongewoon perspectief. Ik zal nooit beweren dat mijn invalshoek ook maar een beetje te vergelijken is met het gehoor van Heimdall of het zicht van Wodan, maar wellicht valt er iets te onderhandelen.

Wie weet, misschien heb ik ergens in mijn Urd al een dergelijk contract ondertekend…..

Maar om de vraag in de titel te beantwoorden: volgens mij drinkt de Mijmeraar gulzig, met een enorme collectie van bekers.