Staat Zwolle Centraal?

PVDA, GroenLinks, Swollwacht, D66, VVD, CDA en CU hebben een verzoek ingediend om te beginnen met het proces te proberen de naam van het station ”Zwolle” te veranderen in ”Zwolle-Centraal”. Een duidelijke hoop om van Zwolle een randstad te maken.

Dat zijn zeven partijen, waarvan meerdere gevestigde namen zijn, die hun interesse tonen in een plan zonder meerwaarde maar met een duur prijskaartje. Gaan mensen eerder naar Zwolle als het station heel chique ”Zwolle centraal” heet? Of is het alleen maar mooi voor de bhüne zonder meerwaarde?

Een dergelijke naamwijziging betekend dat dat veranderd moet worden op boren bij elk treinstation in Nederland, dat tikt lekker aan, en die kosten komen waarschijnlijk bij de gemeente terecht. En alleen maar om Zwolle de pretentie te geven meer op een randstad te lijken? Wie is hierbij gebaat? Overal in Zwolle staan winkelpanden leeg, terwijl er wel steeds nieuwe vestigingen van ketens bijkomen die kinderarbeid-kleding laat verkopen door oproepkrachten en de winst de stad uit slokt. Dus volgens mij zijn we al genoeg ge-randstad.

Zet liever Zwolle centraal!

 

 

 

 

 

https://www.mijnbabs.nl/babsapi/publicdownload.aspx?site=Zwolle&id=41255

Advertenties

Is herkenbaarheid over (te) bruggen?

Ik heb onlangs moeten besluiten welke kant ik mijn leven op wil bewegen. Als onderdeel daarvan ga ik meer schrijven. Ik heb geinvesteerd in een bibliotheek lidmaatschap en zal voortaan veel van de gemeenteraadsvergaderingen van Zwolle bijwonen om inspiratie op te doen, dus in de nabije toekomst zullen er waarschijnlijk meer posts komen over zaken die actueel zijn in de Zwolse politiek.

Er zijn afgelopen maandag een aantal interessante en inhoudelijk relevante zaken besproken, ik heb nu expres gekozen voor de softere zaken.

Om te beginnen een punt naar voren gebracht over de Zwolse spoorbrug. Over het station van Zwolle heen staat al bijna anderhalve eeuw een brug, ooit daadwerkelijk nuttig maar sinds er ook een tunnel is, aanzienlijk minder.  Deze brug is rijksmonument geworden, persoonlijk snap ik niet waarom.

De brug in 2002

Er wordt voorgesteld de brug te verplaatsen, naar elders waar het wel nut zou hebben. Misschien door de korte maar het meest belangrijke punt dat door de VVD werd genoemd, de crux van de meerwaarde, was herkenbaarheid.

Sorry maar dat schiet mij persoonlijk het verkeerde keelgat in. Als het alleen om herkenbaarheid te doen is, zet dan een serie uitvergrote opblaasbare sexpoppen langs het spoor. Is al snel vele malen herkenbaarder.

Er wordt gezegd dat de brug interessant is van uit architectonisch oogpunt. En bewaard zou moeten blijven met oogpunt op ” de (technische) geschiedschrijving van de Nederlandse Spoorwegen en vanwege zijn ligging in historisch stedebouwkundige zin”. Ik ben weer niet onder de indruk. We hebben het hier over de industriële revolutie. Niet bepaald antiek. Scan de bouwtekeningen in en verwerk ze om compatible te zijn met de 3d printers waar de stadkamers niet zo lang geleden zo populair mee deed, maak deze scans openbaar beschikbaar en je bent er. Dan kunnen studenten en geïnteresseerden naar hartenlust die brug van alle kanten bestuderen.

Ik heb geen sterke mening over deze brug, persoonlijk vind ik hem eigenlijk gewoon lelijk maar ik erger me er niet aan. Maar ik oprecht niet waarom er zoveel gemeenschapsgeld nodig is om deze verouderede constructie ergens heen te verplaatsen (met loopheuvels en al, want monument!) om nut te hebben. Als er inderdaad meerwaarde is aan deze brug, dan heb ik het nog niet gevonden.

 

 

 

1: Ingezonden stuk VVD over spoorbrug  https://www.mijnbabs.nl/babsapi/publicdownload.aspx?site=Zwolle&id=41254

2: Rijksmonumenten over spoorbrug http://rijksmonumenten.nl/monument/343878/hoge-spoorbrug/zwolle/

 

 

 

 

Vrijheid

4 en 5 mei staan in teken van de Vrijheid. Dat is vrijheid maar met een hoofdletter.

Het gaat niet om vrijheid van geloof, vrijheid van meningsuiting, de vrijheid om zelf te bepalen met wie je trouwt, of vrijheid van vereniging. Het gaat om een diepere Vrijheid, de Vrijheid die aan de basis van al die andere vrijheden zit.. De Vrijheid van iedereen om in principe hun eigen leven in te vullen. Deze vrijheid is niet absoluut, er zijn regels en belastingen, en natuurlijk andere omstandigheden.

Ik ben dankbaar voor de relatieve vrijheid, en welvaart die ik geniet, dus herdenk ik de moeizame weg waardoor mijn generatie dit op een zilveren plaat heeft gekregen. Dit begint en eindigt niet in de jaren 40.

Maar een stelling waar ik al jaren op terug kom in deze tijd blijft actueel. Bij elke vrijheid hoort verantwoordelijkheid.

En bij Vrijheid hoort dus Verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid om bewust te zijn van de gevolgen van je daden, voor jezelf en voor anderen. De verantwoordelijkheid om ook je eigen referentiekader kritisch te durven bekijken, de verantwoordelijkheid voor de wedergift.

Het is deze Verantwoordelijkheid die mij persoonlijk zorgen baart. Het is al enige tijd geleden dat ik zonder overheidssteun heb kunnen wonen, of relevant heb kunnen meebetalen aan, nou ja wat dan ook.  En hier zit dus een probleem, ik ben werkloos, niet arbeidsongeschikt maar tot dusver niet in staat betaalde arbeid te vinden.

Dit zie ik als mijn eigen blokkade tot oprechte Vrijheid, het onvermogen tot het vervullen van de Verantwoordelijkheid. Maar ik ken anderen die die Verantwoordelijkheid wel op zich hebben genomen, en ook zij hebben niet de Vrijheid die ze verdienen. Geketend door keuzes uit het verleden, van henzelf, bekenden maar ook van volslagen onbekenden.

In deze samenleving, een perversie van democratie en kapitalisme genaamd Corporatie, is het vrijwel onmogelijk om zonder ketenen vooruit te komen.

Dit is een probleem, maar hier kunnen we tegen optreden. Fascisme, Feodalisme, ”verlichte Despotie”, Theocratie, dit zijn maatschappijvormen waar mensen zoals u en ik uiteindelijk genoeg van kregen, en dus hebben veranderd. In het verleden ging dit met bloedvergieten, maar tegenwoordig kunnen we stemmen.

Veel zullen beweren dat stemmen zinloos is, dat er geen goede politici zijn. Dit cynisme is vaak goed onderbouwt door ervaring. Maar vergis u niet, tegenwoordig is het mogelijk om revoluties te laten gebeuren zonder geweld, zonder bloedvergieten.

Maar dit kost tijd, vertrouwen, doorzettingsvermogen, idealisme. Zaken die er in de moderne samenleving uit geramd worden.

Dit is de Verantwoordelijkheid, die tussen ons en de Vrijheid staat.

 

Basisinkomen

Op 2 september houd de PVDA in Zwolle een ledenavond met een gesprek over basisinkomen.

Het basisinkomen is een concept waar ik fel voorstander van ben, maar voor ik de voors en tegens tegenover elkaar ga stellen hier is wat basis informatie.

Een basisinkomen is in de kern een bedrag dat elke burger van de staat zou krijgen waarmee de meest elimentaire basisbehoeftes wordt voldaan. Dit bedrag zou in geen enkele mate afhangen van arbeid, arbeidsgeschiktheid, kapitaal of de meeste andere factoren. Voor echt als basisinkomen te worden gezien moet het gaan om een algemene voorziening.

Dit inkomen zou ter vervanging komen van het kluwen aan mogelijke uitkeringen van vandaag, bovendien zouden alle controles op werklozen op de schop kunnen.

In de theorie van de voorstanders, zouden de volgende dingen gebeuren:

 • met de stabiliteit en zekerheid die een basisinkomen geeft, zal de stress van veel mensen enorm afnemen.
 • met een basisinkomen in de zak, is de drempel om werk te vinden waar je jezelf kan ontplooien weer een heel stuk lager, evenals de drempel om voor jezelf te beginnen
 • doordat je over een basisinkomen niet hoeft in te leveren voor betaald werk, kunnen lonen omlaag zonder inkomstenverlies.
 • Financieel gerelateerde depressies nemen enorm af
 • Kostenbesparing op het ambtelijk apparaat
 • Werk dat niemand voor het aangeboden loon wilt doen, wordt geautomatiseerd
 • Deeltijdwerk (i.e. meer werkende mensen per baan) wordt eindelijk echt aantrekkelijk.

Maar tot dusver het goede nieuws, volgens sceptici komt er simpel gezegd het volgende stappenplan

 1. iedereen krijgt gratis geld
 2. een groot deel van de bevolking is liever lui dan moe, en gaat niet meer aan het werk
 3. de inkomstenbelasting op het nog werkende deel gaat drastisch omhoog
 4. totale economische ramp.

Er zijn een aantal details die bijzonder belangrijk zijn, maar ook moeilijk om mensen op één lijn over te krijgen. Bijvoorbeeld de hoogte van een dergelijk inkomen, of dit inkomen ook aan immigranten (en zo ja onder welke voorwaarden) wordt verstrekt en wat te doen met kinderen. Maar de echte kernzaak, waar alles om draait is de vraag: hoe reageert men met dit inkomen?

Blijft men lekker thuis of in een moestuintje werken terwijl het geld vanzelf binnenstroomt? Of gaan zij die hun baan opzeggen hun nieuwe vrijheid toepassen door een nieuwe carrière te starten? Een studie of een nieuw bedrijf, of anders mantelzorg of vrijwilligerswerk (participatiesamenleving! Ik vroeg me al af waar die bleef).  Hoe iemand het antwoord op deze vraag inschat zegt veel over het wereldbeeld van diegene, maar uiteindelijk weten we het eigenlijk niet.

Om daar achter te komen zijn er een aantal experimenten gaande in de wereld. Waaronder in ons eigen Utrecht.

Persoonlijk zou ik een onvoorwaardelijk basisinkomen voor de gehele Europeese Unie zien als een ultiem bewijs van het bestaansrecht voor de E.U., een schijnend voorbeeld van hoe je de samenleving in de 21ste eeuw anders moet bekijken en van de toepassing van de idealen waar we al zolang onze mond vol van hebben.

Tuurlijk, het is risicovol, en verandert de relatie tussen individu, samenleving en overheid, maar dat gold toentertijd ook voor :Algemeen stemrecht, minimumloon en vrijheid van meningsuiting. De toekomst is de enige die weet of dit concept ooit als vanzelfsprekend wordt beschouwd, of als naïeve idealistenpraat.

Hier een aantal links over experimenten rond basisinkomen.

1: Utrecht http://www.nu.nl/utrecht/4069544/utrecht-start-experiment-met-basisinkomen.html

2: Manitoba, Canada  http://public.econ.duke.edu/~erw/197/forget-cea%20%282%29.pdf

3 Nambia  http://www.bignam.org/BIG_pilot.html

4 Groningen  http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/plan-voor-experiment-basisinkomen-groningen-11575393.html